กรุงธนเฟอร์นิเจอร์ โรงงานทําตู้ร้านทอง

นายไพฑูรย์ จิรชัยสกุล

26 ซ.เพรชเกษม 25  ถ.เพรชเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร. 02-467-2075 , 02-467-1798 | แฟกซ์  02-457-8608 | มือถือ 090-646-5654

krungton.f@gmail.com
-กรุงธนเฟอร์นิเจอร์-ตกแต่งร้านทอง- Copyright (C) 2013 krungton-furniture.com. All rights reserved. 1024x768 screen resolutions & Broadband Connection.